Blog ekspertów Inter Consult

Jak wycofanie się firmy Panasonic z rynku PBX zagraża firmom korzystającym z central tego producenta?
CENTRALA PBX

Jak wycofanie się firmy Panasonic z rynku PBX zagraża firmom korzystającym z central tego producenta?

10.03.2023

Dzięki swoim niewątpliwym zaletom centrale PBX marki Panasonic przez lata cieszyły się na polskim rynku dużą popularnością. Od 2022 systemy tej marki przestały być wspierane przez swojego producenta. Czy ta sytuacja zagraża firmom nadal korzystającym z central Panasonic?

Zdecydowanie tak. Wstrzymanie produkcji central PBX przez Panasonica ma niezaprzeczalnie negatywne konsekwencje dla firm i instytucji, które nadal używają central tego producenta.

 

Negatywne konsekwencje wycofania się Panasonica z rynku PBX

Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji jest brak części zamiennych i komponentów pozwalających modyfikować i rozbudowywać systemy Panasonica. Choć wciąż są one na rynku dostępne, to siłą rzeczy ich liczba maleje. Coraz mniej jest także specjalistów, którzy są w stanie kompetentnie obsłużyć centrale Panasonica. W przypadku nagłej awarii firmy muszą się liczyć z tym, że szybkie przywrócenie ciągłości działania może być problematyczne.

Kolejną negatywną konsekwencją wycofania się Panasonica z rynku PBX jest brak możliwości rozwijania i unowocześniania rozwiązań tej marki. Centrale te mają ograniczony zakres funkcji, którego nie da się już poszerzyć. Nie ma również możliwości zintegrowania centrali z wykorzystywanymi w firmie systemami, np. CRM czy DMS.

 

Rosnące ryzyko przerwania ciągłości działania

Wymienione wyżej negatywne konsekwencje wycofania się Panasonica z rynku central PBX mogą prowadzić do znacznych problemów i zagrożenia przerwaniem ciągłości działania w przypadku awarii. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że na rynku działa także coraz mniej kompetentnych firm, które potrafią pracować z centralami Panasonica. Znalezienie pomocy w sytuacji awaryjnej może być więc bardzo trudne. Z tego względu warto pomyśleć o modernizacji centrali jak najszybciej – zanim dojdzie do krytycznej przerwy w komunikacji.

Nagła konieczność wymiany całego systemu na nowy będzie wiązała się nie tylko z większymi kosztami, ale może również spowodować, że firma nie wybierze optymalnego dla swoich potrzeb systemu, a jego wdrożenie i konfiguracja w znacznym stopniu zakłócą działalność operacyjną.

 

Nowe możliwości dla firm korzystających central Panasonic

Dla firm korzystających z central Panasonica najkorzystniejszym obecnie rozwiązaniem jest przejście na nowy system z zachowaniem część dotychczasowej infrastruktury. Obecnie na rynku dostępna są dwa rozwiązania, które to umożliwiają: Innovaphone oraz E-MetrtoTel.

Innovaphone pozwala na stopniową migrację z centrali Panasonic do nowego systemu z zachowaniem ciągłości komunikacji i procesów w firmie. Tempo migracji zależy od klienta, a nowa centrala działa równolegle z centralą Panasonic.

System E-MetroTel jest natomiast jedynym na świecie rozwiązaniem pozwalającym na zachowanie aparatów telefonicznych Panasonic oraz dotychczasowego okablowania. Jednocześnie zapewnia dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji telekomunikacyjnych oraz komunikacji wielokanałowej (Unified Communications). Aby dowiedzieć się więcej o obu rozwiązaniach, przejdź na stronę interconsult.pl/wymiana-central-panasonic-i-nortel/.

Zapisz się do naszego newslettera, aby nie przegapić nowych artykułów